TIN TỨC (NEWS)

HÌNH ẢNH LỄ TRAO TẶNG BẰNG KHEN CHO CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 7

Chiều ngày 04/7, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trao tặng Thư khen cho công ty TNHH Hệ thống trí thông minh nhân tạo Việt Nam (VAIS) vì có thành tích xuất sắc góp phần vào việc ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm hỗ trợ phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV vừa qua. Giải pháp nhận dạng tiếng nói của VAIS đã hỗ trợ hiệu quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, giúp chủ tọa và các Bộ trưởng trả lời chất vấn một cách sát và đầy đủ nhất, được Lãnh đạo Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao.  Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tin tưởng rằng trong thời gian tới VAIS và các đơn vị sẽ tiếp tục tham gia hỗ trợ các hoạt động của Quốc hội, góp phần nhanh chóng thực hiện thành công mục tiêu Quốc hội điện tử.

Kích để xem thêm>

Play Video

Voice recognition in 10 languages at once

“MERL demonstrated a multilingual end-to-end ASR system yesterday. Without explicit language classifiers, the ASR can transcribe multiple languages spoken by multiple speakers at the same time. No more set up language for ASR in advance!”

Transfer Learning in NLP for Tweet Stance Classification

A comparison of two transfer learning methods in Natural Language Processing: “ULMFiT” and the “OpenAI Transformer” for a multi-class classification task involving Twitter data…

CB Insights: Here are the top 100 AI companies in the world

Which products haven’t been imbued with artificial intelligence (AI) at this point? In 2018, analysts pegged the global AI market at a whopping $7.35 billion, buoyed by the influx of machine learning-aided image recognition, object identification, detection, and classification, and geophysical detection startups, apps, and services in every conceivable sector (and particularly enterprise)